Změna rozpisu směn 2015 - Humpolec

Harmonogram na druhé pololetí roku 2015

Vážení kolegové.

Jistě, jste si už většina z vás všimla, že došlo ke změně rozpisu směn v listopadu a prosinci. Dovolte proto krátké vysvětlení proč k tomuto došlo.  Kdo zná trochu zákoník práce tak si může přečíst, že rozpis směn je záležitost vedení podniku. Jinak řečeno pokud vedení dodrží zákonné podmínky v rozpisu směn tak ho může vydat i bez mého podpisu (souhlasu odborové organizace) a je platný. Dny jako 27.12. 28.12. až 31.12. nejsou státní svátky. Jsou to normálně pracovní dny. Pokud vedení nenařídí na tyto dny dovolenou tak jsou to normálně pracovní dny. Vedení firmy kontaktovalo odbory a požádalo o změnu harmonogramu. Důvodem pro změnu harmonogramu byla nutnost vyrábět i mezi svátky. Odbory požadovali finanční kompenzaci za tyto směny. Bohužel kompenzace v rozsahu, který jsme požadovali nebyl vyslyšen.  Rozpis jsem tedy podepsal s tím, že vedení slíbilo každému zaměstnanci 1000 Kč jako bonus. Rozumím tomu, že rozpis není ideální a pro některé směny je vzhledem k vánočním svátkům (drsný).  Bohužel (bohudík) firma zákoník práce neporušila a rozpis směn může navrhnout jakkoliv pokud dodrží všechny pravidla.