Zápis z konference. - Humpolec

Program konference ZO OS KOVO  Zexel Valeo Humpolec

dne 17.4.2013

 

1) Zahájení

2) Schválení programu

3) Volba pracovních komisí (mandátová, návrhová)   

4) Zpráva o činnosti ZO za rok 2012.

5) Zpráva o hospodaření ZO

6) Vyhlášení doplňkových voleb

7) Stanovení cílů na rok 2013 + návrh rozpočtu ZO na rok 2013

8) Všeobecná diskuse

9) Usnesení

10) Závěr konference

 

Konference se účastnilo 22 lidí.

Vzhledem k malému počtu odborářů bohužel nebyla možnost dovolit výbor naší základní organizace.

Proto se bude konat konference v náhradním termínu.

Termín je prozatím stanoven na 25.5.2013. od 14:00.

Program konference bude včas zveřejněn.