Výsledky ankety "Konec lhostejnosti" - Humpolec

 

Výsledky ankety odborů "Odbory pro všechny, konec lhostejnosti"

 

Děkujeme všem zaměstnancům, kteří dokázali odpovědět na anketní otázky a odevzdali je. Bylo rozdáno cca 700 dotazníků. Bohužel vrátilo se nám pouze 100 vyplněných dotazníků. Přesto ještě jednou chci všem za vyplnění a odevzdání poděkovat.

Výsledky :

Anketní lístek odevzdalo 100 zaměstnanců. Polovina z nich jsou členové odborů.

Dvě třetiny lidí uvedlo své jméno.

Dvou třetinám zcela vadí kamerový systém.

{popis}

Odpovědi na otázku co vám vadí na odborech ve Valeu mě mile překvapili.

{popis}

 

Nápady, co do kolektivního vyjednávání nás  spíše utvrdili v naších požadavcích.  6 požadavků bylo nad 10 %

{popis}

 

Problémy ve firmě, nebo na pracovišti. Zde uvádíme kompletní seznam.

{popis}

Tyto výsledky budeme prezentovat našemu vedení firmy . Už se těšíme na jejich řešení.