Vyjednávání o novém Mzdovém předpisu - Humpolec

Vážení členové odborů a další zaměstnanci.

Vyjednávání o Kolektivní smlouvě a mzdovém předpisu na rok 2021 bohužel v minulém roce nevedlo k žádnému výsledku.

Jednání nadále pokračuje. Zde jsou některé informace z našeho společného jednání.

Na těchto stránkách pouze však pro odboráře najdete článek, kde se více zabýváme touto problematikou.

Děkujeme za podporu. Komentáře směřujte na naše fórum a případně podněty posílejte mailem.

 

Naše argumenty proč zvýšit mzdy. 

 - Růst o inflaci není navyšování mezd, ale udržení reálné mzdy. (vliv na důchody, vyměřovací základy, náhrady)

- Snižování daní je dočasné a nenahrazuje  navyšování mezd od zaměstnavatele,  částečná kompenzace výpadku příjmů domácností v souvislosti s covidem v r. 2020 a podpora ekonomiky/utrácení. Toto je hlavní důvod snižování daní.

- Zaměstnanci se podíleli již v roce 2020 na ztrátách firmy (70 %, + odebrání bonusu) + dotace státu.

- kvalifikovaní volní zaměstnanci nejsou a nebudou

- konkurenční výhoda na trhu práce = vyšší mzda

- udržení reálné mzdy – hrubé!, vzhledem k inflaci a růstu cen základních životních potřeb domácností

- signál pro zaměstnance, že firma na to „má“ a věří si + loajalita, motivace a podpora vlastních zaměstnanců (zvýšené náklady   domácností související s prevencí C19, home office (není dohoda o náhradě režijních nákladů, opotřebení vybavení)

- vyšší výdaje domácností v souvislosti s Covid 19 (vybavení pro školní děti na distanční výuku).

- Valeo vyplácelo v roce 2020 dividendy akcionářům. - Nevidím důvod tedy pro minimální “přidání” zaměstnanců.