Výhody odborů - Humpolec

Proč být v odborech ?

Vedení naší organizace pro vás připravilo souhrnný seznam výhod, které jak doufáme, vás přesvědčí o důležitosti vstoupit do odborů. Především chceme poděkovat všem členům, kteří nás podporují  a je to hlavně jejich zásluha je jaké výhody z Kolektivní smlouvy a Mzdového předpisu plynou pro všechny zaměstnance.  Každý zaměstnanec z naší firmy rád využívá výhod, které plynou z KS a MP, proto by také by každý zaměstnanec měl podpořit naši odborovou organizaci, která tyto výhody s vedením firmy dohaduje.

Není čas na alibismus, pasivitu a nezájem o současné dění ve fimě.  Zlepšení a změna nenastane sama od sebe, je potřeba pro to něco také udělat.  Tím krokem může být, že se přihlásíte do odborů, nebo že vysvětlíte svému kolegovi který není v odborech, aby se k nám přidal.


{popis}

 

{popis}