Volby do výboru ZO - Humpolec

Vážení členové naší organizace Valeo Humpolec.

Letošní rok se se neuskuteční naše pravidelná konference. Jak jistě víte epidemiologická situace v našem regionu této akci nepřeje.

Výbor naší ZO se proto rozhodnul i na základě našich stanov konferenci pro tento rok zrušit.

Co ovšem zrušit nejde jsou volby do výboru naší ZO.  

Volby v letošním roce proběhnou formou volebních lístků a vhozením do volební urny.  K platnosti voleb je nutná nadpoloviční účast všech našich členů.

Termín voleb je stanoven od 23.11 do 1.12.2020 mimo víkendu. Každá směna má tedy možnost během ranní směny volit a to  od 7:00 do 15:00 na recepci firmy. Zde budou k dispozici volební lístky a volební urna. Volební lístek bude vydán každému členu odborů oproti podpisu a prokázání osobním číslem (čipovka). 

 

Kandidáti do výboru  mají možnost sebe prezentovat na webových stránkách a na nástěnce odborů. 

Na webu je najdete v záložce " Zajímavosti"

 

Kadidáti na předsedu:   Miloš Král

Kandidáti na místopředsedu:  Luboš Toman, Barbora Beranová

Kandidáti na hospodáře:  Miroslava Kameníková

Kandidáti na člena výboru:  Filip Belobrad, Roman Reichel, Monika Bartůňková, Jitka Mattivi, Ewelina Pogorzelec

          VZOR volebního lístku. Originál bude opatřen razítkem naší ZO

 

Děkuji za spolupráci a těším se na hojnou účast.

Miloš Král - předseda ZO Valeo Humpolec