Veselé a klidné vánoční svátky. - Humpolec

Poslední informace v tomto roce.

 

Vážené kolegyně a kolegové.

 

Rok 2020 byl opravdu zvláštní a výjimeční v mnohla ohledech. Není asi nutné připomínat, že největším zásahem do našich životů je virus Covid 19, který změnil v tomto roce mnohé. Ukázal nám, jak jsme zranitelní a bezmocní proti tak malému nepříteli. Krize, která už na konci roku 2019  ukazovala své "drápy", se díky Covidu projevila a projeví více v následujících letech. Bohužel pořád jsme levnou pracovní silou pro našeho vlastníka i když se nás snaží přesvědčit o opaku. Je zrejmé, že snižovat mzdové náklady je v přímém rozporu s požadavky naší odborové organizace. My nechceme posouvat naší firmu směrem k Africe, ale k západním zemím a k jejich mzdám. Musíme dosáhnout na takový výrobní produkt, který zajistí i v Humpolci dobré marže a dlouhodobou budoucnost. Aby tomu tak bylo jsou také nutné investice, které se bohužel v době krize razantně pokrátili. Tento úkol je hlavně na bedrech našeho vedení a vedení ve Francii. 

Kolektivní vyjednávání o nové Kolektivní smlouvě zatím není úspěšné a odbory se nechtějí smířit s nulovým nárustem mezd. Nulový nárůst ve výsledků znamená pokles reálných mezd. Velkým argumentem našeho vedení je snížení daní (superhrubá mzda) a tímto krokem automatické přidání pro zaměstnance.  Bohužel tento argument je podle našeho názoru falešný, neb vláda nám peníze nedává, pouze bere méně. Pokud firma Valeo v době krize Covid může rozdávat svým akcionářům dividendy, tak také může udržet reálné mzdy svých zaměstnanců, protože ti nepracují hůře, nebo méně, ale naopak mají horší pracovní podmínky, které zavinil právě virus. Aby vyjednávání bylo úspěšné a dosáhlo se spokojenosti všech, musí i naši zaměstnanci, nejen členové prokázat určitou aktivitu. Věřím, že podpora pro naše vyjednávání v příštím roce bude příkladná a ukáže soudržnost všech našich zaměstnanců. Právě soudržnost a týmová spolupráce nám určitě pomůže překonat následující krizové období. Po krizi přichází období hojnosti a radosti. Věřím, že tato doba přijde brzo.

Do roku 2021 Vám přeji hodně zdraví, bystré smysly a zdravý rozum. Váš předseda odborů.