Uvolnění předsedy odborů - Humpolec

Naše základní organizace předala vedení firmy dopis v kterém žádá o uvolnění předsedy.