Třetí kolo vyjednávání o novém mzdovém předpisu - Humpolec

Vyjednávání o novém mzdovém předpisu pro rok 2012

Třetí jednání

Zápis ze dne 6.12.2011 s vedením o kolektivní smlouvě

Přítomni:  Denis Paris, Milan Tichai, Jindřich Krejča, Král Miloš, Syrovátka Petr, Kameníková Miroslava

 

Předmět schůze:  Vedení prezentovalo návrh navýšení mezd pro rok  2012, probrali se i některé další body.

Mzdový předpis:

 1. Účinnost mzdového předpisu (od –do)  -   souhlas s návrhem odborů. (bod 1a)
 2. Bod 1. a 11.  mzdového předpisu -     oprava (pro všechny kmenové)
 3. Zvýšení příplatků za odpolední a noční směnu. – vedení nesouhlasí s navýšením.
 4. Příplatek za 12 hodinovou směnu v KS – schváleno.     (bod 2.3)
 5. Navýšení příplatku za práci v sobotu – vedení nesouhlasí s navýšením sobotního příplatku
 6. Zvláštní odměny-zvýšená taxa pro cestovních náhrad při pohotovostích. – schváleno.
 7. Zvýšení odměn při pracovních jubileích-vedení s odborou organizací připravilo nový návrh, který byl schválen
 8. Periodicita odměn při pracovních jubileích-zrušeno
 9. Náhrada mzdy při pracovní neschopnosti-vedení s odborou organizací připravilo nový návrh, který byl schválen 3 dny pracovní neschopnosti za 6 měsíců nemá vliv na VPS bonus.
 10. Bod 5.1.  mzdového předpisu – schváleno.
 11. Navýšení mzdy pro rok 2012 o 8%. Navrhovaná částka vychází z inflace 3,5% + navýšení z produktivity práce – vedení předložilo návrh 3%, ke kterému se odbory vyjádří v pátek 9.12.2011.
 12. Výjimky pro zvyšování platu. (přidání v posledních 4 měsících) – odsouhlasena úprava textu. Přesná formulace bude stanovena 9.12.2011.
 13. Rozdělení zvýšení platů na dělníky a THP- bude se projednávat současně s navýšením mzdy pro rok 2012. (bod 11)

 

Návrh na příští setkání   :         9.12.2011       11.00 hod.