Informace zaměstnancům firmy VALEO Humpolec

Odborová organizace předložila zaměstnavateli dne 31. 10. 2017 písemný návrh mzdového předpisu na rok 2018, po marných kolech vyjednávání a následném neúspěšném řízení před zprostředkovatelem, je VZO připraven využít jako krajního zákonného prostředku ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy a to vyhlášení stávky. Cílem stávky je přimět zaměstnavatele k uzavření MP, který bude všem zaměstnancům (D i THP) garantovat nárůst  mezd ve výši 3000Kč/měsíc od 1.3.2018.

Na základě shora uvedeného vyhlašuje Odborová organizace ZEXEL VALEO HUMPOLEC časově neomezenou

stávkovou pohotovost

V návaznosti na vyhlášení stávkové pohotovosti, se výbor ZO rozhodl využít jako krajního zákonného prostředku ve sporu o uzavření MP na rok 2018 STÁVKY.

§ 17 ods.1. zákona č.2/1991 sbírky o kolektivním vyjednávání.

(1) Stávku ve sporu o uzavření podnikové kolektivní smlouvy vyhlašuje a o jejím zahájení rozhoduje odborová organizace, jestliže se stávkou souhlasí alespoň dvě třetiny zaměstnanců zaměstnavatele zúčastněných na hlasování o stávce, jichž se má tato smlouva týkat, za předpokladu, že se hlasování zúčastnila alespoň polovina všech zaměstnanců zaměstnavatele, jichž se má tato smlouva týkat.

Hlasování o stávce bude probíhat od čtvrtka tj. 1.3.2018 od 9:00 hod. do středy 14.3.2018 do 15:00 hod. prostřednictvím  HLASOVACÍCH LÍSTKŮ.

Hlasovací lístky budou k dispozici na recepci, v jídelně, v kanceláři odborů a u členů výboru ZO. Vyplněné hlasovací lístky odevzdávejte do stanoveného termínu členům výboru ZO nebo do kanceláře odborů.

Vážení zaměstnanci věříme, že odborovou organizaci v jejím úsilí podpoříte. Účast na stávce je ústavním právem každého občana, stávky se mohou zúčastnit všichni zaměstnanci a zaměstnavatel nemůže zaměstnance za účast na stávce sankcionovat. Je pouze na Vás jak se rozhodnete a jak moc Vám záleží na tom, za jakých podmínek budete pracovat.

 

Odborová organizace byla dlouho trpělivá, aby nijak nepoškozovala pověst podniku. Dlouhodobé problémy, které nejsou uspokojivě řešeny, jako například, velký počet agenturních zaměstnanců, odchod zkušených zaměstnanců, atraktivita firmy a nedostačující nábor nových kvalitních zaměstnanců, nevyhovující stav sociálních zařízení, kvalita jídla a velikost porcí, porušování ZP, obcházení pravidel, nedodržování vládních nařízení a zvyšující se stres na pracovišti, to vše přispělo k vyhlášení stávkové pohotovosti.

 

 

 

V Humpolci dne 12. 2. 2018