Soutěže pro odboráře - Humpolec

Odbory vyhlašují jarní soutěže o ceny !!!

Na jarní měsíce (březen, duben, květen) bude vyhlášena jedna soutěž o 3 ceny.

 

Soutěž na březen:  Velikonoční recept.

Recepty na Velikonoční soutěž můžete posílat elektronickou poštou na adresu milos.kral@valeo.com, nebo vhodit do schránky vedle nástěnky odborů.

Uzávěrka soutěže na březen je 26.3.2013. Vyhlášení proběhne 28.3.2013

Hodnotit se bude originalita receptu.

 

Pravidla soutěže.

1. Soutěže se může účastnit pouze člen odborové organizace Zexel Valeo Humpolec.

2. O vítězi rohoduje komise složená z výboru odborové organizace.

3. Odbory si vyhrazují právo změnit podmínky soutěže, pokud to bude nutné.