Současná situace - Humpolec

Odbory se sešli s vedením firmy a informovali vedení o současné situaci ve firmě VALEO HUMPOLEC.

Vyjádření odborů k současné situaci ve firmě.

 

Odbory v poslední době registrují velkou nespokojenost zaměstnanců firmy Valeo. Nespokojenost pramení především z arogantního a neslušného jednání vedoucích pracovníků, které je podle našeho názoru v rozporu s etickým kodexem firmy VALEO.. Dále zaměstnancům vadí poddimenzování stavu dělníků ve výrobě,  pracovní tempo, přetížení některých profesí a neustálé změny ve výrobě, které nemají náležitého a potřebného vysvětlení.  Chceme také upozornit na nepříznivý trend v oblasti lidských zdrojů, kdy nám odchází z firmy velké množství kvalifikovaných lidí  a mnohdy za ně není včas adekvátní náhrada. Mezi další nešvary současného vedení patří obcházení zákonů a kolektivní smlouvy proto razantně žádáme o okamžitou nápravu a nastavení mechanizmů, které zamezují porušování těchto zákonů

 

Tyto problémy způsobují zmatek a přetíženost  lidí. Nervozita a zmatek sebou ruku v ruce přináší nekvalitu ať vědomou, či nevědomou. Ve snaze co nejvíce ušetřit se nejdříve konná a pak přemýšlí. Výsledkem je naopak ztráta a ne zisk.  Odbory proto  žádají vedení o přehodnocení celé záležitosti a podání vysvětlení k jednotlivým kauzám.

 

Odbory chtějí udržet zaměstnanost v této firmě. Také chtějí dlouhodobě prosperující firmu. Proto žádáme vedení o okamžitou nápravu vzniklé situace a stabilizaci firmy. Odbory jsou ochotné spolupracovat na narovnání vztahů mezi zaměstnanci a vedením firmy pro zachování sociálního smíru.

 

Odbory přicházejí s několika návrhy jak tuto situaci řešit.

 

  1. Vystoupení generálního ředitele před všemi zaměstnanci a diskuze o současné situaci.
  2. Okamžitá náprava v chování vedoucích pracovníků s případnou omluvou.
  3. Nastavení mechanizmů, které zabrání porušování zákonů.
  4. Přehodnocení a dorovnání stavu zaměstnanců na daných úsecích firmy.
  5. Míra inflace pro letošní rok přeskočila 3% proto žádáme o další 2% do mezd.
  6. Společnou diskuzi o úsporách předtím než daná opatření vejdou v platnost.
  7. Vybudování venkovního oddychového místa pro zaměstnance. (pro letní období)

 

 

Odbory očekávají písemné vyjádření na tento dopis od vedení firmy.