Slušnost a dodržování zákonů - Humpolec

Slušnost a dodržování zákonů.

Řeklo by se, že toto jsou dvě samozřejmá slova. Pro každého by mělo být samozřejmostí chovat se slušně a dodržovat zákony. Bohužel tomu vždy tak není. Ve firmách, kde vládne touha po co největším zisku, kde vedení podniku ještě nedozrálo do svých funkcí, kde vládne strach tam všude se většinou zákony porušují a slušnost se schovává. Je na každém z vás jak budete bránit svá práva.

Trochu právního minima :

3.2.   Prostoj a přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy

Nemůže-li zaměstnanec konat práci

pro přechodnou závadu způsobenou poruchou na strojním zařízení, kterou nezavinil, v dodávce surovin nebo pohonné síly, chybnými pracovními podklady nebo jinými provozními příčinami, jde o prostoj, a nebyl-li převeden na jinou práci, přísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši nejméně 80 % průměrného výdělku,

 

Toť výňatek z kolektivní smlouvy.