Roaming - T-mobile - Humpolec

1. Důležité upozornění pro členy!

Pokud si jakýkoliv člen nechá na své SIM nastavit zvýhodněný EU roaming, automaticky je deaktivována množstevní sleva na paušál a provoz.

Zvýhodněný EU roaming nabídka je určena pro rezidentní zákazníky, kteří do 30. dubna 2016 platili standardní ceny. Business zákazníci využívají výhod rámcové smlouvy, které reflektují jejich individuální požadavky a zákazník může ovlivnit, zda bude využívat výhod na národní či roamingových provoz nebo jiné výhody. Nicméně zákazník si může vybrat, zda bude i nadále využívat výhod rámcové smlouvy nebo zvýhodněnou EU regulaci a to na úrovni konkrétního telefonního čísla.  Necháváme tedy plně na jeho rozhodnutí, zda bude využívat výhod rámcové smlouvy nebo zvýhodněnou EU regulaci.

Doporučujeme tedy, aby si každý člen pohlídal a případně nechal zvýhodněný EU roaming deaktivovat, jinak přichází o slevy pod RS! Doporučujeme nechat si nastavit standartní T-Mobile roaming (start)!