Reakce odborů na krizi 2016 - Humpolec

Reakce odborů na současnou krizi.

Předem chci upozornit, že současnou situaci monitorujeme a děkujeme všem zaměstnancům, za podporu a součinost. Pravidelně jednáme s vedením společnosti a doufáme, že se nám podaří současnou nepřijatelnou situaci zvrátit.

Byli jsme vyzváni p. ředitelem, abychom navhli řešení současných napjatých vztahů mezi zaměstnanci a Valeem - naše doporučení pro uklidnění rozbouřené situace jsou tyto:

VPS

Přidat 1000 Kč k VPS bonusu podmíněno nemarozením. Odstranit podmínku dobrých nápadů z určité oblasti pro dělnické profese.

Pravidla pro VPS bonus nastavit pro menší skupiny, aby bylo možné motivovat pracovníky. Připravit detailní  a jasná pravidla. Vyvěšovat výsledky i případné pochybení. (důvod krácení VPS bonusu).

Systém 5S provozovat ve zkušebním módu po dobu cca 2 měsíců. Provádět audity a vyvěšovat výsledky.

 

Agenturní pracovníci

Stejné podmínky pro všechny agenturní zaměstnance. Neplatit navíc za dopravu a ubytování pro Rumunské dělníky.

Nastavit a zveřejnit pravidla pro převod agenturních zaměstnanců pod Valeo kontrakt.

Školení nových zaměstnanců musí být stejné pro všechny dělníky. Rozsah i čas.

Důkladná zdravotní prohlídka pro všechny zahraniční pracovníky (včetně těch, kteří již tu pracují)

 

Pracovní podmínky

Kontrola úklidové firmy.

Rychlá výměna filtračního zařízení u rizikových strojů ve výrobě (machining). Zveřejnění časového harmonogramu výměny, nebo periodického systému čištění filtrací

Zajistit lepší kvalitu jídla v jídelně nastavit process trvalé kontroly. Kontrola smlouvy a podmínek s dodavatelem stravy.

 

Komunikace

Zřídit schránku důvěry. Každý zaměstnance bude mít možnost pokládat otázky na vedení. Odpovědi na tyto otázky mohou být zveřejněny na stránkách odborové organizace. Zveřejňování zápisu z měsíčního jednání odborů a vedení firmy. Všechny důležité informace bude vedení  předkládat odborům i zaměstnancům s časovým předstihem. Nemůže být akceptováno dostávat informace na poslední chvíli, nebo po termínech

Připravit meeting pro všechny zaměstnance, nejlépe v nové hale H6, kde vedení uklidní naše zaměstnance a předloží vizi do budoucna.

Při otevírání nové haly H6 je možné přizvat TV a tisk popřípadě můžeme pozvat Presidenta, nebo Předsedu vlády. Tato reklama PR akce může pomoci, v náboru nových pracovníků.