Reakce na stížnost - Humpolec

Reakce na stížnost odborů.

Jak jistě víte, naše odborová organizace zaslala písemnou stížnost na vedení v Paříži. Mohu s potěšením konstatovat, že věci se opravdu daly do pohybu. Zde je seznam nápravných opatření.

BOD1 Vedení firmy reagovalo tím, že do konce srpna předloží seznam všech splněných bodů. V rámci kontroly odborů je vidět, že to opravdu myslí vážně a některé body už jsou splněné. Poslední kontrola je plánovaná na 30.8.2013

BOD2 Pitný režim se opět vrátil do původního zavedeného stavu. Vedení uznalo svou chybu a od srpna vrátilo pitný režim. Odbory požádaly o kompenzaci za měsíce, kdy pitný režim nefungoval. Bohužel zatím bez reakce.

BOD3 Dámské šatny zaznamenaly proměnu během celozávodní dovolené. Pánské šatny budou na programu o vánočních svátcích. Doufáme, že tato proměna vydrží a pravidla pro udělování skříněk se nebudou porušovat. Pracovníci na machiningu, včetně imprengace a praček, mají nárok na dvě skříňky. Díky odborům se podařilo připravit přesný seznam lidí a skříněk, který jsme předaly na HR.  Doufáme, že přeměna dámských šaten zlepšila  pocit našich zaměstnanců, že se chodí převlékat do šaten a ne do kurníku. Firma, která se pyšní tituly Zaměstnavatel regionu by měla mít na paměti, že šatny mají mít určitou kulturní úrověň, stejně jako toalety a ostatní  prostory.

BOD4 Archiv bude roztříděn a přesunut na sklad H5. Toto se uskuteční během podzimu. Současné prostory archivu budou opět použity na pánské šatny. Je smutné, že až tato stížnost dala do pohybu přesun této místnosti, která neodpovídá normě pro archiv.

BOD5 VPS bonus bude projednáván s výrobním ředitelem a to 3.9.2013. Proběhne včasné informování odborů a zaměstnanců o cílech na další období.  V měsíci září se uskuteční školení pro supervisory, kde budou přesně instruovány, jak počítat VPS bonus.  Jednotná vizualizace pravidel, vyjímek a výsledků bude vyvěšena na každém APZ a v kanceláři u každého oddělení. Cílem je  předejít spekulacím o tom, zda VPS bonus je opravdu používán k tomu, na co je určený.