První a druhé kolo vyjednávání 2011 - Humpolec

Vyjednávání o novém mzdovém předpisu pro rok 2012

První jednání

Zápis ze dne 11.11.2011 s vedením o kolektivní smlouvě

Přítomni:  Denis Paris, Milan Tichai, Jindřich Krejča, Král Miloš, Syrovátka Petr, Novotná Jana

 

Předmět schůze:  Informování vedení o změnách v mzdovém předpisu pro rok 2012. Sestaveno 13 rozdílných bodů. (Viz dole.) Snaha obou stran uzavřít jednání do konce roku 2011. Vedení prohlásilo, že má potřebné kompetence k rozhodnutí našich požadavků.

Odborová organizace požádala vedení o dodání finančních podkladů k další analýze.

Návrh na příští setkání   :         23.11.2011       11.00 hod.

Z důvodu nedodání finančních podkladů v termínu bylo jednání přeloženo na 25.11.2011  14:00 hod.

 

 

Druhé jednání

Zápis ze dne 25.11.2011 s vedením o kolektivní smlouvě

Přítomni:  Denis Paris, Milan Tichai, Jindřich Krejča, Král Miloš, Syrovátko Petr, Šebestová Olga

 

Předmět schůze:  Vedení prezentovalo výhled do roku  2012,

Investice pro rok 2012   (nová linka KC 59)

Plánování výroby, počty lidí v závodě a dovolená na rok 2012.

 

Mzdový předpis:

 1. Účinnost mzdového předpisu (od –do)  -   souhlas s návrhem odborů. (bod 1a)
 2. Bod 1. a 11.  mzdového předpisu -     vedení odůvodní  proč toto nelze upravit.
 3. Zvýšení příplatků za odpolední a noční směnu. – vedení nesouhlasí s navýšením.
 4. Příplatek za 12 hodinovou směnu v KS – schváleno.     (bod 2.3)
 5. Navýšení příplatku za práci v sobotu – vedení se vyjádří na příštím jednání.
 6. Zvláštní odměny-zvýšená taxa pro cestovních náhrad při pohotovostích. – schváleno.
 7. Zvýšení odměn při pracovních jubileích-vedení předloží vlastní návrh. (1.12.2011)
 8. Periodicita odměn při pracovních jubileích-vedení předloží vlastní návrh. (1.12.2011)
 9. Náhrada mzdy při pracovní neschopnosti-vedení předloží vlastní návrh. (1.12.2011)
 10. Bod 5.1.  mzdového předpisu – schváleno.
 11. Navýšení mzdy pro rok 2012 o 8%. Navrhovaná částka vychází z inflace 3,5% + navýšení z produktivity práce – vedení vyžaduje od odborů detailní analýzu (písemně).
 12. Výjimky pro zvyšování platu. (přidání v posledních 4 měsících) – odsouhlasena úprava textu. Přesná formulace bude stanovena 1.12.2011.
 13. Rozdělení zvýšení platů na dělníky a THP- bude se projednávat současně s navýšením mzdy pro rok 2012.

 

Návrh na příští setkání   :         6.12.2011       11.00 hod.

Předběžné jednání  :                 1.12.2011       15.30  hod.