Protestní akce za novou jídelnu - Humpolec

Protestní akce odborů za novou jídelnu.

Již delší dobu odbory požadují na vedení novou, nebo rozšíření stávající jídelny. Počet zaměstnanců v naší firmě narostl z původních cca 600 zaměstnanců na současných cca 1150. Bohužel zázemí, především jídelna se nezměnilo. Přes veškeré urgence odborů zůstává pouze u slibů a ujištování, že vše bude v brzké době napraveno. Je důležité jasně a zřetelně naznačit vedení, že je opravdu nutné přejít ze slibů k činům. Proto se vedení odborů rozhodlo uspořádat petici a protestní akci, která neovlivní chod výroby, ale dostatečně poukáže na naše společné požadavky.

Každý, kdo chce podpořit naší akci, musí v průběhu týdne od 15 do 18 prosince podepsat petici a  vyzvednout samolepku s píšťalkou.

Nalepením samolepky na pracovní oděv a písknutím v čase 12:00 až 12:01 a 24:00 až 0:01 se příhlásí k podpoře petice za novou jídelnu. Akce je časově omezena od 15 do 18 prosince. Po ukončení protestní akce prosíme o navrácení píšťalek do kaceláře odborů.

Prosíme všechny účastníky tohoto protestu o dodržování časového harmonogramu  a pracovní disciplíny, tak aby naše společná akce nenarušila výrobu.