Přesčasy na březen 2013 - Humpolec

Informace o plánovaných přesčasech na březen 2013.

Trocha teorie Práce přesčas je práce vyjímečná a zaměstnavatel ji může nařídit za určitých podmínek.

Trocha historie: Na konci roku 2012 proběhla diskuse o možnosti změny pracovního režimu na assembly lince (KC88). Odbory již na začátku prosince navrhovaly přidat víkendovou směnu od ledna 2013. Vedení firmy se k tomuto kroku odhodlalo až na konci prosince po odmítavém stanovisku odborů na nový 6 denní pracovní režim. Vzhledem k velkému množství objednávek od zákazníků požádalo vedení operátory o dočasné (do konce ledna) 6 noční. Důvodem bylo nabrání, vyškolení a plné zapracování nových dělníků. V únoru nebyla situace lepší a tak místo dobrovolných nočních směnách přistoupilo vedení k nařízení přesčasů i na únor.

Současná situace: Vedení firmy požaduje další rozšíření přesčasů na březen. Odbory tuto záležitost budou projednávat s vedením společnosti 1.3.2013. Podle názorů odborů vedení firmy zneužívá nařizování práce přesčas a tímto překračuje zákon. Vedení ani nehodlá systematicky tuto problematiku řešit a nadále trvá na svém názoru, že může přesčas přikázat. O pátečním jednání s vedením společnosti vás budeme informovat.

Důvody nutnosti přesčasů:

1. Hlavním důvodem je větší množství zakázek a nutnost dodat včas zákazníkům.

2. Neschopnost vedení firmy včas nabrat požadované množství pracovníků. Za 2 měsíce nebylo vedení schopno nabrat dostatečný počet pracovníků. Nač máme agenturní zaměstnance, kteří  mají právě tyto (údajně krátké) změny ve výrobě pokrýt.

3. Nedostatečné sklady jak výrobků tak vstupního materiálu.

4. Neochota řešit problémy včas. Vždy je jednoduší a levnější pod nátlakem zastrašovat lidi a nutit je do přesčasů, než těmto přesčasům předcházet.

 

Jedna pozitivní informace na závěr.

Stravenky které fungují  za přesčasy údajně budou fungovat i nadále.