Práce přesčas - Humpolec

Práce přesčas !!

 

Tuto problematiku už jsem několikrát na našich stránkách vysvětloval.

Proto pro ty, kteří nevědí jen malá rekapitulace.

Podle kolektivní smlouvy, která je pro VALEO závazná se v bodu B2 hovoří o nutnosti projednání přesčasové práce s odbory. Pokud toto není projednáno není možno tuto práci nařídit. Z toho vyplývá, že případná práce přesčas je dobrovolná !!!!!