Postup při vyjednávání o MP 2021 - Humpolec

Vážení členové odborů a další zaměstnanci.

Vyjednávání o Kolektivní smlouvě a mzdovém předpisu na rok 2021 bohužel zatím nevedlo k žádnému výsledku.

Jednání nadále pokračuje. Zde jsou některé informace z našeho společného jednání.

Na těchto stránkách pouze však pro odboráře najdete článek, kde se více zabýváme touto problematikou.

Děkujeme za podporu. Komentáře směřujte na naše fórum a případně podněty posílejte mailem. Nebojte se svůj názor vyjádřit i osobně a to členům výboru naší organizace.

 

1 .  přidání do základních platů - 0 kč.   s přehodnocením po čtvrt roce nebo po půl roce valeo nesouhlasí, ( = nula v celém r. 2021)

2.   bonus za 20 let ve valeu , souhlasí s částkou 30 000 kč s tím, že tento bod může být otevřen při vyjednávání na 2022 znovu

3.   noční z 16 na 20 Kč/hod,  min 10% ze zakl. platu dle zák. práce   - souhlas

4.   nabídka ze strany valea na 120 tis. euro Investice do jídelny, šaten,  ( v kolektivce máme 1 000 000 kč  = 40 tis. euro na zlepšení pracovních podmínek z poznatků a prověrek BOZP)
5.   podmínky výplaty bonusu 10 000 Kč/ 6 měsíců  -  pokud dojde ke změně podmínek ´= zpřísnění , je možno ušetřené fin. prostředky přesunout do jiného bonusu ( nikoli do základních mezd)
 
Další kolo jednání v úterý 9.2.2021
 
Děkujeme za zpětnou vazbu a podporu. Odbory jsou vždy na vaší straně.