PETICE K PODPISU

 

 

Výzva zaměstnanců Valeo Compressor Europe s.r.o určená pro vedení společnosti Valeo.

 

Vzhledem k vysoké inflaci, růstu cen energií a pohonných hmot, nízké nezaměstnanosti a poklesu mezd v důsledku změny pracovního režimu, vyjadřujeme naši podporu pro minimální navýšení základních  mezd o 2000 Kč pro všechny zaměstnance od 1.1.2022 a 5 % nárůst mezd pro THP. Souhlasíme s postupem odborového výboru naší ZO organizace a plně podporujeme jeho další kroky.

Chceme našemu vedení a na BG prezentovat, že jsme v otázce zvýšení mezd jednotní a budeme naše oprávněné požadavky nadále prosazovat.  

 

 

Žádáme všechny členy o podpis, pokud souhlasí s touto peticí.

Petice bude k dipozici v úterý, středu a čtvrtek v kanceláři odborů stejně jako papír na daně.