otázky adresované vedení Valeu Humpolec, které zazněly na Setkání zaměstnanců s vedením odborové organizace dne 3.3. 2016 a 4.3.2016

Otázky zaměstnanců adresované vedení společnosti Valeo Humpolec

na setkání s odborovou organizací     3.3.2016     17:30 hod.

 

 

 1. Proč se nečistí odsavače olejové mlhy?  Na lince Block ph.2  jde olejová mlha  po otevření strojů přímo do obličejů operátorů.
 2. Bude mít vliv hodnocení 5S , které provedl p. Navrátil  na VPS bonus ?
 3. Proč neprobíhá úklid na WC ?  Záchodové mísy  a WC prkýnka jsou špinavé, neotřené.
 4. Obsluha vodní pístové pračky před montážní linkou. Proč je tolik oleje v prostředí na mém pracovním místě ?
 5. APZ 3 čištění pistolí s tlakovým vzduchem za provozu strojů. Proč musí operátor čichat výpary z čistících prostředků ?
 6. Pracuji na obrobně a mám nárok na dvě šatní skříňky, které mi jsou soustavně pouze přislíbeny. Kdy budu mít dvě skříňky ?
 7. Jaký vliv bude mít vozík postavený 2 cm mimo zoning na výplatu VPS bonusu ?  Prosím o vysvětlení.
 8. APZ  Piston A , budou protokoly z kontroly 5S podepsané těmi, kteří kontrolu provedli , zveřejněny ? Vysvětleny všem na lince ? Pokud ne, tak proč ?
 9. Kdo nařídil provedení 5S auditu v tomto rozsahu a je jeho vyhodnocení průkazné ?
 10. Rumunští pracovníci nedodržují pracovní dobu, 4 hod. na WC (linka PSA T9) kuřácké přestávky.    Proč, když si toto ostatní zaměstnanci nemůžou dovolit ?
 11. Proč není přímo v jídelně k dispozici kniha přání a stížností ?
 12. PTFE vozíky do pecí, Proč jsou operátorky dlouhodobě přetěžovány tlačením a taháním vozíků ?  I přesto, že nevyhovují normám jsou vozíky nadále používány. Proč ?
 13. Kdy proběhne stěhování do nové haly? Co se bude stěhovat ? Kdo z personálu přejde na nové pracoviště?

 

 

 

 

 

 

 

na setkání s odborovou organizací     3.3.2016     18:00 hod.

 1. Proč p.Bitt šikanuje zaměstnance za mírný nepořádek ?
 2. Proč pan ředitel přehlíží  zaměstnance a nezdraví ?
 3. Montážní linka – teamleadři z důvodu jazykové bariery nemohou rumunské zaměstnance úkolovat. „ Když se obrátím na supervizora, tak mi řekne, ať si dělají co chtějí, že si jich nemám všímat, ale na naše lidi musím tlačit, aby podali výkon“.  Mohu vykázat rumunského pracovníka z linky ? Proč neplatí stejná pravidla i pro ně ? Kdo rozhoduje o jejich zařazení ?
 4. Zapisování kuřáků na kuřárně ostrahou objektu, popř. s pomocí kamerového systému.  Myslíte si, že tento způsob monitorování lidí je legální ? K čemu budou sloužit  takto shromážděná data ?  V jaké situaci již došlo k využití těchto dat ?
 5. Porezita materiálu, montážní linka -  Jak máme vyrobit plán, když kompresor projde částí  linky a poté se vyhodí ?  např. plán 4000 ks, vyhodí se 300, vyrobí se 3700. Znamená to splnění či nesplnění našeho plánu ? Proč ? Jaký vliv má porezita na moji výplatu ?
 6. Operátor montáže pracující vedle rumunského pracovníka. „ Dělal jsem vedle rumuna, který zapáchal, sdělil jsem supervizorovy, že mi to vadí a tem mi odvětil, že ho mám umýt.“ Jak se mám zachovat ? Jak se má zachovat supervizor ?
 7. Piston A  dva rumunští pracovníci na lince. Jak mám někoho zaučovat, když mi nerozumí ? Proč nemáme na lince překladatele ?
 8. Sklad na drobné díly  dva rumunští pracovníci. Jak mám s nimi komunikovat ? Bylo mi doporučeno ukazovat lístečky, ale to nestačí a všem je to jedno. Proč se nevěnuje víc pozornosti místům, na která nastupují a neexistuje podpora pro stávající zaměstnance, kterým se tito lidé „hodí na krk“ ?

 

 

na setkání s odborovou organizací     4.3.2016     17:30 hod.

 1. O víkendové směně byli rumunští pracovníci pod vlivem alkoholu. O kolik pracovníků se jednalo a jak se s nimi Valeo vypořádalo ?
 2. Proč se o víkendu neuklízí na montážní lince a na WC ?
 3. „ Dcera sem chodí na brigády již rok a chtěla by chodit dál, ale ze strany Valea není zájem“.  Proč se na víkendové směny nezaměstnávají prioritně čeští brigádníci – studenti, kteří mají zájem, ale jsou odmítáni ?
 4. Jak funguje evidence přesčasových hodin pro rumunské pracovníky ?
 5. Proč nemají rumunští pracovníci povinné vstupní týdenní školení tak jako ostatní čeští zaměstnanci ?
 6. Proč  šla montážní linka KC59 na 12.hod. prac. směny, když od té doby kontinuálně nevyrábí a tím pádem nemůžeme vyrábět ani my na Match grinding lince obrobny ?
 7. Linka SemiFinish – Proč nejsou podmínky a požadavky na úklid na všech směnách stejné ?
 8. PTFE linka má dle měření zdravotního ústavu zhoršené ovzduší. Budeme dostávat finanční kompenzaci za ztížené pracovní prostředí?
 9. Proč platí Valeo Rumunům ubytování a dopravu ? Proč platí agenturám větší částky za rumunského pracovníka, než agentuře za českého pracovníka ?

 

 

na setkání s odborovou organizací     4.3.2016     18:00 hod.

 1. Proč jste nastavili VPS bonus nesplnitelně ?  ( úklid na linkách ?)
 2. Proč management nechodí na jednu 12 hod. směnu pracovat na linku ?
 3. Proč se častěji neuklízí na šatnách a toaletách ? Proč chybí zrcadla ?
 4. Co hrozí těm, kteří byli zapsáni strážní službou na kuřárně?
 5. Proč je VPS bonus přiznáván celé lince a nikoli pouze dané směně, na které proběhlo hodnocení ?