Otázky a odpovědi k harmonogramu - Humpolec

Směny do konce roku 2011

Vážení odboráři !

Zde je několik důležitých informací k novému harmonogramu.

 

1. U  3 směnného rozvrhu se zachovávají směny 1, 2 a směna 3 byla vytvořena ze směn 3 a 4.

Drobné přesuny zaměstnanců mezi směnami jsou možné, pouze po dohodě s nadřízeným.

2. Systém práce na 3 směny   (NOR)  noční  směna 1 , odpolední 2, ranní  3

To znamená že v něděli 2.10.2011 v 22:00 nastupuje směna číslo 1. Po týdnu jde tato směna na odpolední atd.

3. Pro zaměstnance v 3 směnném režimu platí, že jim nelze nařídit 6 noční směnu. (tato směna může být pouze dobrovolná).

4. Zaměstnavatel rozhoduje o rozvržení pracovní doby. Zaměstnavatel Vám může nařídit i víkendové směny, nebo 3 směnný provoz, nebo 12 hodinový režim. Co ale nemůže je nutit Vás podepsat dodatek ke stávající pracovní smlouvě. Podle stávající smlouvy máte nárok na příplatek za sobotu a neděli toto je ustanoveno v kolektivní smlouvě. Odborová organizace měla k dipsozici návrh dodatku k pracovní smlouvě pro víkendový režim. Tento dodatek není v rozporu se zákonem, ale nepřiznává zaměstnanci příplatek za sobotu a neděli.  Zaměstnavatel deklaroval, že podepisování tohoto dodatku je dobrovolné a nebude činěn nátlak na zaměstnance. V opačném případě se prosím obraťte na vedení odborové organizace, která tyto případy bude neodkladně řešit s vedením společnosti.

 

5 Režim stravování. Pro nedělní 12 hodinovou směnu  (neplatí pro víkendové směny) bude vydávání jídla až o druhé přestávce a to od 14:00. Víkendové směny mají pouze jednu 30 minutovou přestávku. Pro noční víkendové směny budou k dispozici pouze chlazenky.

 

6. Maximální délka směny je 12 hodin. Toto je dáno zákonem a do této délky směny se zahrnuje i bezpečnostní přestávka 30 minut, která musí být nejdéle po 6 hodinách směny. Vše co je nad 12 hodin je protizákonné.