Odpověď vedení na reakci odborů k současné situaci - Humpolec

Odpověď vedení na reakci odborů k současné situaci

V pondělí 11.4.2016 jsme dostali tyto odpovědi:  Každý může posoudit jak se naše vedení snažilo odpovědět.

 

VPS

Přidat 1000 Kč k VPS bonusu podmíněno nemarozením. Odstranit podmínku dobrých nápadů z určité oblasti pro dělnické profese.

Pravidla pro VPS bonus nastavit pro menší skupiny, aby bylo možné motivovat pracovníky. Připravit detailní  a jasná pravidla. Vyvěšovat výsledky i případné pochybení. (důvod krácení VPS bonusu).

Systém 5S provozovat ve zkušebním módu po dobu cca 2 měsíců. Provádět audity a vyvěšovat výsledky.

Odpověď: Od března 2016 se splnění 5S indikátor bude posuzovat podle ochoty lidí ho dosáhnout.

-       Důkaz o neplnění 5S za leden a únor budou poskytnuty (5S checklist, fotky) – budou sdíleny odpovědnými týmy a supervisory.

-       Pro druhé pololetí roku 2016 se pravidla pro VPS/Improvement bonus budou upravovat


Agenturní pracovníci

Stejné podmínky pro všechny agenturní zaměstnance. Neplatit navíc za dopravu a ubytování pro Rumunské dělníky.

Odpověď: Rumunští pracovníci jsou dočasné řešení. (pokrývá zvýšenou výrobu)

Jejich podmínky jsou stejné jako pro všechny ostatní operátory.

Podpora dopravy a ubytování pro Rumunské pracovníky je záležitostí smlouvy mezi agenturou a firmou Valeo.

Nastavit a zveřejnit pravidla pro převod agenturních zaměstnanců pod Valeo kontrakt.

Odpověď: Podmínky budou stanoveny výrobním managerem.

Šlení nových zaměkostnanců musí být stejné pro všechny dělníky. Rozsah i čas.

Odpověď: Probíhá zkrácená verze školení.

Důkladná zdravotní prohlídka pro všechny zahraniční pracovníky (včetně těch, kteří již tu pracují)

Odpověď: Všichni nový zahraniční pracovníci podstupují  vyšetření tlaku, RTG plic, rozbor krve a moče. Tyto podklady dostává firma Kardia k posouzení.

 

 

Pracovní podmínky

Kontrola úklidové firmy.

Odpověď: Od dubna 2016 budou probíhat namátkové kontroly 1-2 týdně. Bude z toho zápis a odbory budou informovány.

Rychlá výměna filtračního zařízení u rizikových strojů ve výrobě (machining). Zveřejnění časového harmonogramu výměny, nebo periodického systému čištění filtrací.

Odpověď: Odpoví Bit a Polák (nebo Stanke až se vrátí z Japonska)

Zajistit lepší kvalitu jídla v jídelně nastavit process trvalé kontroly. Kontrola smlouvy a podmínek s dodavatelem stravy.

Odpověď: Eurest byl informován, tuto záležitost bude řešit stravovací komise.


Komunikace

Zřídit schránku důvěry. Každý zaměstnance bude mít možnost pokládat otázky na vedení. Odpovědi na tyto otázky mohou být zveřejněny na stránkách odborové organizace. Zveřejňování zápisu z měsíčního jednání odborů a vedení firmy. Všechny důležité informace bude vedení  předkládat odborům i zaměstnancům s časovým předstihem. Nemůže být akceptováno dostávat informace na poslední chvíli, nebo po termínech

Připravit meeting pro všechny zaměstnance, nejlépe v nové hale H6, kde vedení uklidní naše zaměstnance a předloží vizi do budoucna.

Při otevírání nové haly H6 je možné přizvat TV a tisk popřípadě můžeme pozvat Presidenta, nebo Předsedu vlády. Tato reklama PR akce může pomoci, v náboru nových pracovníků.

 

Žádný komentář od vedení firmy.