Odpočty na daně - Humpolec

Odpočty na daních !!!

Kolegové, pro zúčtovaní daně z příjmu za rok 2012 si můžete vyzvednout potvrzení o výši zaplacených příspěvků odborové organizaci. Zaplacené příspěvky jsou odpočitatelnou položkou daně.

Potvrzení si můžete vyzvednout u předsedy nebo u  pokladníka organizace.