Odbory pomáhají - Humpolec

Odbory pomáhají !!!

Odborová organizace přiznala panu Lukáši Cihlářovi jako odboráři pomoc proti živelné pohromě a rozhodla o peněžním daru v hodnotě  75 000 Kč.  Tato částka mu bude vyplacena do konce března 2012 na jeho účet.

Toto je jeden z konkrétních příkladů jak naše organizace pomáhá těm, kteří to opravdu potřebují.

Tyto prostředky jsou hrazeny z centrálního pojištění odborů, na které přispívá i naše organizace.