Novinky v BOZP v Humpolci - Humpolec

Nový pitný režim a změny na PTFE lince.

Dnes 4.6.2012 se na PTFE lince domluvilo vedení firmy a odborů na nápravě zápachu z vytvrzovacích pecích. Do konce června firma provede nápravná opatření na jedné z pecí a podle výsledků bude tato opatření aplikovat na zbytek těchto pecí. Odbory doufají ve zlepšení pracovního prostředí a děkují pracovníkům PTFE linky, kteří na problém upozornili.

Vzhledek ke změně stávajícího nařízení vlády číslo 361/2007 sbírky se musí upravit i platnost pitného režimu. Původní limit se mění z 27 stupnů na 24 stupnů. To znamená, že pokud teplota překročí 24 stupnů máte nárok na pitný režim. Odbory tuto záležitost projednali s vedením a domluvili se na okamžitém zprocesování.