Nová spolupráce odborů Valeo Česká Republika - Humpolec

Spolupráce na nové Kolektivní smlouvě pro závody v Humpolci, Podbořanech, Rakovníku a Praze

 

Vedení odborů z Humpolce, Podbořan a Rakovníku se domluvilo na prosazování společné, stejné Kolektivní smlouvy pro budoucí roky.  Na základě této dohody dostalo vedení našich firem 25.5.2023 k projednání návrh nové Kolektivní smlouvy. Děkujeme všem kolegům z Humpolce, Podbořan a Rakovníku za dlouhou a houževnatou práci při hledání společných cílů a potřeb pro naše členy, zaměstnance firmy VALEO.  O dalším postupu v jednání vás budeme pravidelně informovat. Věříme, že nová Kolektivní smlouva zjednodužší naši společnou práci a srovná podmínky v jednotlivých závodech.