Nová kancelář - Humpolec

Odbory mají svojí kancelář !

V závodech Valeo je běžné, že odborové organizace mají svojí kancelář. Také v Humpolci už máme prostor určený odborové organizaci. Vedení firmy na žádost odborové organizace a na základě smlouvy s Evropskou podnikovou radou. vybudovalo kancelář odborů místo bývalého archivu. (vchod vedle automatů na kávu).

Každý člen (i budoucí) může zavítat do našich prostor. Konzultace budou možné kdykoliv po předchozí domluvě. Schůze výboru odborové organizace, právník a další specialisté pro vás budou k dispozici rovněž v těchto prostorách.

Těšíme se na vaši návštěvu.

Miloš Král - předseda ZO