Hlavním kritériem pro udělení titulu Aon Best Employer je hodnocení firmy vlastními zaměstnanci, které probíhá prostřednictvím dotazníkového průzkumu. Dlouhodobé analýzy společnosti Aon Hewitt ukazují, že motivovaný zaměstnanec o své firmě mluví pozitivně, spojuje s ní svoji budoucnost a vynakládá úsilí navíc, které firmě pomáhá zlepšovat její obchodní výsledky. Společnosti oceněné titulem Nejlepší zaměstnavatel se vyznačují vysokou mírou motivovanosti zaměstnanců, důvěryhodným a motivujícím vedením, kulturou vysoké výkonnosti a dobrou zaměstnavatelskou pověstí.

Odpovídající hodnocení

Další oblastí, která výrazně odlišuje Best Employers od ostatních, je odměna a uznání. 
U nejlepších zaměstnavatelů má 77 % zaměstnanců pocit, že jejich mzda odpovídá jejich přínosu společnosti (v porovnání s 43 % u ostatních firem). Tito zaměstnanci také vnímají, že se jim dostává přiměřeného uznání za jejich pracovní úspěchy (74 % vs. 42 %).

Pověst firmy a značky

Poslední, ale neméně důležitou oblastí je vnímání pověsti a značky zaměstnavatele. Best Employers jsou vnímáni jako atraktivnější zaměstnavatelé, kteří dokážou přilákat lidi, jež potřebují k dosažení svých cílů (78 % vs. 39 %). Tito zaměstnavatelé zároveň dokážou takové zaměstnance ve firmě udržet (tvrdí to 74 % zaměstnanců těch nejlepších ve srovnání s 42 % zaměstnanců ostatních společností).

Míra motivovanosti klesá

Průměrná míra motivovanosti zaměstnanců v České republice podle zveřejněných výsledků studie dosáhla v letošním roce úrovně 55 %. V porovnání s rokem 2014 jde o pokles o pět procentních bodů. Současně s klesající mírou motivovanosti zaměstnanců zpráva uvádí rovněž sestupný trend v jejich spokojenosti s většinou měřených oblastí pracovního života. Mezi největší poklesy patří spokojenost s prací vrcholového vedení. Méně zaměstnanců je také přesvědčeno o tom, že k nim vrcholové vedení přistupuje jako k tomu nejcennějšímu, co společnost má, a že s nimi komunikuje otevřeně a upřímně.

V kategorii Malé a střední společnosti (od 50 do 249 zaměstnanců) získaly ocenění

Firma Odvětví
Amgen Farmaceutický průmysl
Grundfos Sales Czechia and Slovakia Prodej a servis čerpadel
Hilti ČR Stavební průmysl

V kategorii Velké společnosti (250 zaměstnanců a více) získaly ocenění

Firma Odvětví
GMC Software Technology Informační technologie
Marriott Hotelnictví
NetSuite Czech Republic Informační technologie