Návštěva senátora Štěcha - Humpolec

Senátor ve Valeu.

Ve středu 17.9.2014 náš závod navštívil Předseda Senátu Parlamentu České Republiky pan Milan Štěch.

Po přivítání a představení historie závodu Valeo v Humpolci si pan předseda Senátu prohlédl celý náš závod.

Pro prohlídce závodu následovala diskuze s odbory. Naše základní organizace pozvala na setkání s předsedou Senátu i kolegy z Rakovníka a Žebráku. Toto společné setkání bylo velice přínosné a užitečné. Pan předseda vyslechl naše návrhy na změny jednotlivých zákonů a ochotně odpovídal na všechny naše dotazy. Setkání to bylo opravdu srdečné a přátelské.

Na konci své návštěvy  se pan předseda setkal také s vedením závodu.

Chceme na závěr poděkovat vedení firmy za úzkou spolupráci s odbory při organizování návštěvy pana předsedy Milana Štěcha.

 

Jednání odborů a pana senátora

Zleva: Marián Hrouda, Kateřina Šašková, Miroslava Kameníková,

Milan Štěch, Miloš Král, Roman Reichel, Josef Šindler, Luboš Toman.