MP2016-vysvetleni - Humpolec

Mzdový předpis na rok 2016  a VPS bonus

 

Vzhledem k neustálým dohadům a dezinformacím je nutno jasně a stručně informovat o MP 2016 (Mzdový předpis) a VPS bonusu

Na podzim roku 2015 proběhla anketa, kde naši členové odborů hlasovali o prioritách pro vyjednávání.

Jak anketa dopadla se můžete podívat na našich stránkách.  Návrh MP 2016, který jsme předali k vyjednávání také najdete na našich stránkách.

Jednání s novým vedením bylo opravdu konstruktivní a podle našeho názoru i úspěšné. Všechny cíle, které si naše odborová organizace stanovila se také úspěšně objevili v odsouhlasené verzi k podpisu.  Bohužel v den podpisu dohody došlo ze strany vedení k odmítnutí. Vedení odborů zásadně trvalo na podepsání odsouhlaseného znění MP.  Po nelehkém jednání s ředitelem společnosti jsme nakonec smlouvu podepsali. Podepsanou verzi můžete vidět na našich stránkách i na nástěnce odborů.    Podle názoru vedení odborů i mého je MP 2016 jedním z nějlepších za celou dobu fungování odborů ve Valeu Humpolec.

Hlavní body :   Dělníci  přidání 3% od ledna, 2% od července.  20 000 Kč za rok bez podmínek (pouze neomluvená absence).  Odebrání bonusu za 100% přítomnost 1000 Kč měsíčně. (nejmenší přidání cca 1230 Kč).

MP platí pouze pro zaměstnance firmy VALEO. Odbory bohužel nevyjednávájí podmínky v MP pro agenturní zaměstnance.  To neznamená, že se o tuto věc nezajímáme. Při jednáních s vedením společnosti naše organizace upřednostňuje převod agenturních zaměstnanců pod Valeo. Je nelogické a neslušné aby firma zneužívala agenturních pracovníků. Náš návrh na převod všech agenturních zaměstnanců, pracujích zde více jak 6 měsíců zatím nebyl schválen. Nadále však v tomto kroku nepolevuje. Podle posledních informací se pololetní bonus bude vyplácet i agenturním zaměstnancům.

VPS bonus

V době podpisu MP na rok 2016, znění VPS bonusu nebylo známo.  O VPS bonusu rozhoduje pouze zaměstnavatel bez souhlasu odborů. Znění VPS bonusu zaměstnavatel pouze projedná s odbory. Toto bylo a je v MP.  Zaměstnavatel opravdu projednal VPS bonus a některé naše výhrady
(bohužel ne všechny) zapracoval do finálního VPS bonusu.

Vedení odborů opakovaně žádalo vedení o setkání ohledně VPS bonusu před jeho distribucí zaměstnancům. Bohužel teprve až dnes (1.2.2016) se uskutečnila schůzka s vedením společnosti. Odbory vysvětlili svůj postoj a předložili kalkulaci při změně VPS bonusu. VPS bonus je pořád v kompetenci vedení firmy. Proto věříme, že vedení přihlédne k našim argumentům a bude nás informovat o případných změnách.

 

Co na závěr.

Všichni máme možnost něco udělat. Nechám na každém z Vás jak se zachováte a co budete dělat.

Já osobně vidím možnost v masivním nárustu členské základny a v aktivitě členů. Tímto chci apelovat na všechny zaměstnance,  aby začali přemýšlet o své budoucnosti a co nejdříve se k nám připojili.

Odbory jsou na vaší straně...

Miloš Král - předseda ZO