Mlžná stěna - Humpolec

Dobrý den všem.
 
V těchto horkých dnech určitě přivítáte tuto informaci. 
 
 
Nyní máte možnost se osvěžit u "mlžné stěny".   Je to zatím provizorní řešení, ale po celozávodní dovolenné věříme v instalaci na lepší a účinější místo.
 
Tato technická novinka vytváří z vody tzv. mlhu, která při bezvětří padá k zemi.  Při průchodu kolem této stěny máte možnost se osvěžit dopadem této mlhy na vaše tělo. 
 
Věříme, že tuto snahu odborů oceníte a v těchto horkých dnech vám tato stěna bude ku prospěchu.   Děkujeme také managmentu firmy za spolupráci a souhlas k instalaci.
 
 
 
P.S. Mlžná stěna se nachází mezi  kuřárnou a východem z haly H4