Letní horka na pracovišti - Humpolec

Letní horka na pracovišti

 

Po chladném jaru nám nastoupilo opravdu teplé léto. V našem závodě se teploty blíží k 40 stupňům celsia.

V rámci zdraví a bezpečnosti je třeba dodržovat několik pravidel. Některá z nich jsou díky odborům zakomponovaná v Kolektivní smlouvě.

Všichni vaši vedoucí pracovníci jsou proškoleni a dobře vědí jak se chovat v případěch horka na pracovišti. Pokud se tak nechovají je třeba je nahlásit a celá věc se bude řešit disciplinárně na personálním oddělení, neb se jedná o ohrožení zdraví pracovníků a porušení Kolektivní smlouvy.

Další kapitolou je klimatizace, která bohužel není zcela funkční a to hned z několika důvodů. Především jde o zanedbání preventivní údržby a celkově laksnímu přistupu k tomuto několikaletému problému. Celou problematiku sledujeme a budem Vás informovat o situaci na dalším meetingu s operátory.

Doufáme, že se podaří celou věc managmentu firmy do té doby dát do pořádku.

Připomínka pro všechny zaměstnance.   Výňatek  z Kolektivní smlouvy.