leden bez KS 2014 - Humpolec

Nová Kolektivní smlouva ?

Slušnost a dodržování zákonů. Řeklo by se, že toto jsou dvě samozřejmá slova. Pro každého by mělo být samozřejmostí chovat se slušně a dodržovat zákony. Bohužel tomu vždy tak není. Ve firmách, kde vládne touha po co největším zisku, kde vedení podniku ještě nedozrálo do svých funkcí, kde vládne strach tam všude se většinou zákony porušují a slušnost se schovává. Je na každém z vás jak budete bránit svá práva. Kolektivní smlouva je jedna z možností jak chránit svá práva. Odborová organizace chce vyjednat co nejlepší podmínky v nové kolektivní smlouvě.

Již několik dní jsme bez platné kolektivní smlouvy. Výbor odborové organizace vás tímto všechny žádá, aby jste se nad současnou situací zamysleli a aktivně se podíleli na vzniku nové kolektivní smlouvy. Vstupem do odborů nejen že ukážete svojí odvahu, ale zároveň podpoříte naše návrhy na lepší podmínky a větší finanční ohodnocení zaměstnanců.

 

Děkujeme, že vysednete z vozu a pomůžete nám.

Kolektivní smlouva platí pro všechny zaměstnance.