KS2014 a MP2014 - Humpolec

Kolektivní smlouva 2014 a Mzdový předpis 2014.

Celé znění platné kolektivní smlouvy a mzdového předpisu najdete na našich stránkách v sekci Kolektivní smlouva a také na nástěnce odborů.