Jednání zprostředkovatele - Humpolec

Jednání o kolektivní smlouvě se zprostředkovatelem.

V pondělí 26.5.2014 proběhlo ve Valeu v Humpolci jednání ohledně kolektivní smlouvy.

Zprostředkovatel Mgr. Černý vyslechnul názory jak vedení, tak odborů a připraví návrh na řešení sporu.

Výsledkem je, že návrh zprostředkovatele bude do 9.6.2014 zaslán jak odborům, tak managmentu firmy. Budeme požadovat aby ihned po zaslání návrhu zprostředkovatele se sešla vyjednávací komise odborů a vedení k projednání, tohoto návrhu.

Termín byl posunut na 16.6.2014 z důvodu nemoci zprostředkovatele. V pondělí 16.6. se sejde výbor odborové organizace a projedná návrh od zprostředkovatele a vydá stanovisko.

Děkujeme za podporu