Jednání odborů s vedením 24.5.2012 firmy - Humpolec

Dne 24.5.2012 se vedení odborů sešlo s vedením firmy na pravidelné schůzce.

Vedení souhlasilo s návrhem odborů na vybudování venkovní odpočinkové zóny pro zaměstnance. Dále vedení přistoupilo na návrh odborů k navrácení tatarek, kečupů a horčice k vybraným jídlům bez nutnosti doplácet za tyto pochutiny. Pan ředitel vyhověl také našemu požadavku na den ve výrobě pro všechny manažery a rozšířil to na všechny zaměstnance. Znamená to tedy, že by každý zaměstnanec firmy měl strávit alespoň jeden den za rok ve výrobě. Vedení deklarovalo, že hodlá zlepšit chování vedoucích zaměstnanců a podniká v tomto směru příslušné kroky.

Žádali jsme o písemné vyjádření k našemu otevřenému dopisu. Zde je písemná odpověď od vedoucího personálního oddělení.

- měsíční mítink na každém oddělení - zodpovídá každý vedoucí
- vytvoření komunikačních zón v každém APZ
- zlepšení info tabulí na vstupu
- pravidelné vydávání interního časopisu - měsíčně
- nové webové stránky Valeo CZ
- soft skill školení pro supervizory
- WELL BEING AT WORK
- pracovní skupina, která shromáždí návrhy a postoupí je k řešení
- týdenní schůzka HR managera s operátory (1 týden 1 APZ)
- rozšíření odpočinkové zóny
- Valeo den a Den otevřených dveří
- dotazník spokojenosti

Vedení odborů očekává další schůzku s vedením firmy, kde chce detailně projednat opatření, které vedení firmy plánuje a my požadujeme.

Odbory děkují zaměstnancům za spolupráci a těšíme se na Vaše další podněty, které zlepší pracovní prostředí a atmosféru ve firmě.