Jak zlepšit firemní kulturu. - Humpolec

Firemní kultura - ostuda, nebo pýcha firmy.

Bohužel současné výsledky firmy nejsou zcela uspokojivé. Jak jste již zaznamenali, i přes nárůst výroby nebyl vyplacen pololetní bonus. Odborová organizace se nechce smířit s touto situací i proto, že nás v budoucnu čekají nelehké úkoly.  Rozšiřování výroby, nábor nových zaměstnanců. Cílem, je určitě zlepšit výsledky a nabrat kvalitní zaměstnance. Tomu všemu může být velice nápomocna dobrá firemní kultura. Proto jsme jako odbory předložili vedení náš návrh.  Je nutné vidět dál do budoucna a počítat s tím, že spokojený zaměstnanec odvede kvalitní práci. Kromě mzdy, která by podle našeho názoru měla být také navýšena jsou zde i jiné motivační faktory na které je potřeba se soustředit.


Návrh odborové organizace na zlepšení firemní kultury.

1. Odpočinková zóna.

Prosazujeme větší a důstojnější místo na odpočinek (vnitřní i venkovní) Kuřárna je miniaturních rozměrů a na špatném místě.

2. Sociální zařízení.

Častější a důkladnější úklid na toaletách (sprchy), Kontrola funkčnosti těchto zařízení (světla, splachování, voda teplá i studená). Odstranění zápachu (účinější ventilace).

3. Kantýna.

Větší prostory možnost rozšíření o venkovní (kryté/nekryté). V budoucnu může být použito jako odpočinková zóna.

Vymalovat, nahradit zničený nábytek přidat stoly, častější uklid.

4. Řešení sporů s nadřízeným.

Informovat všechny zaměstnance, že je možné přizvat zástupce odborové organizace k řešení sporů s nadřízeným.

(možnost využití kanceláře odborů).

5. Lepší pracovní ochranné pomůcky.

Lehčí vzdušnější pracovní oděv (pro letní měsíce), Kvalitnější pracovní obuv (anatomické vložky). Při stání na 12 hodinové směně je nutno mít opravdu kvalitní obuv, nebo možnost si sednout (sedátka na lince).

6. Ventilace vzduchu.

Preventivní údržba ventilačního systému. Možnost otevírat více stropní světlíky (letní měsíce). Přeměření ventilace v celém závodě.

7. Kvalita stravy.

Zajistit stejnou kvalitu a rozmanitost stravy na všechny výdeje (víkendy, noční). Nevařit pouze opakující se levná jídla.