Informační setkání - Humpolec

Pravidelné setkání zaměstnanců s vedením firmy a odbory.

Setkání se zaměstnanci se uskuteční jako vždy v jídelně a to v tyto dny:

pondělí 18.12.2017 v 17:50 a v 18:00

středa  20.12.2017 v 17:50 a v 18:00

Prosíme všechny zaměstnance, aby se dostavili v hojném počtu.

Odborová organizace bude informovat zaměstnance o stavu kolektivního vyjednávání.