Firemní kultura 2 - Humpolec

Projednání návrhu odborové organizace na realizaci 7 bodů, které povedou ke zlepšení firemní kultury s vedemé, společnosti.


  1. 1. Odpočinková zóna.

Prosazujeme větší a důstojnější místo na odpočinek (vnitřní i venkovní) Kuřárna je miniaturních rozměrů a na špatném místě. Připravit plán na přemístění kuřárny a vytvoření odpočinkových prostor pro zaměstnance s odpovídajícím vybavením a to do začátku výstavby haly H6. Funkčnost těchto zařízení by měla být po zprovoznění nové haly.

Odpověď vedení: Valeo se celosvětově připojilo k programu zdravá planeta a zdraví životní styl, proto považujeme prostor vymezený pro kuřáky v tuto chvíli za dostatečnou. Odpočinková zóna se bude řešit společně s halou H6.


  1. 2. Sociální zařízení.

Častější a důkladnější úklid na toaletách (sprchy), Kontrola funkčnosti těchto zařízení (světla, splachování, voda teplá i studená). Odstranění zápachu (účinější ventilace). Oprava všech sociálních zařízení. Stanovení odpovědné osoby za opravu i kontrolu funkčnosti. Informovat všechny zaměstnance o termínech a průběhu rekonstrukce a průběhu a systému při stěhování šaten. Vyvěsit plán úklidu. Kontrola úklidu a funkčnosti sociálního zařízení. Termín do 15. 10. 2015. Možnost medializace a podání podnětu státním orgánům v případě nedodržení termínů.

Odpověď vedení:  Úklid se provádí 2x za směnu a dle potřeby, zároveň je nutné větší propagace vhodného chování v sociálním zázemí – našimi zaměstnanci. Dodat plánek šatny a rozpis úklidu. WC, umývárny 13x denně dle rozpisu. Na vstupní dveře. Původní sociální zařízení bude opraveno, vyčištěno do konce roku 2015. Řešení nevhodného chování zaměstnanců v prostorách firmy. Přístupové prostory budou monitorovány a vyhodnocovány. Kniha závad bude k dispozici na recepci a veškeré závady na zařízení je nutné zde zapsat.  Kdo, kde, kdy a co……..Vedení zajistí odpovědnou osobu (firmu), která závady bude řešit.


  1. 3. Kantýna.

Větší prostory možnost rozšíření o venkovní (kryté/nekryté). V budoucnu může být použito jako odpočinková zóna.

Vymalovat, nahradit zničený nábytek přidat stoly, častější uklid.

Odpověď vedení:  stoly přidat nelze z důvodu prostoru, úklid probíhá 1x denně, stejná situace jako bod 2. Vymalování proběhlo během dovolené. Možnost přidání jednoho stolu + úklid 2x denně.

Podle názoru odborů neudržitelný stav. Požadujeme výstavbu nové jídelny v nových prostorech. Zprostředkovat jednání s osobou, která je zodpovědná za zrušení jídelny v budově. Do konce září schválit minimálně rozšíření stávajících prostor.  Možnost medializace a podání podnětu státním orgánům v případě nedodržení termínů + demonstrativní akce (neovlivňující výrobu)

Odpověď vedení:  Zrušení výstavby kantýny v H6 bylo posunuto na pozdější období a je plně v kompetenci managementu všech úrovní Valeo. Odbory dostanou prostor tento pod prodiskutovat s vedením Valea začátkem listopadu.

 

  1. 4. Řešení sporů s nadřízeným.

Informovat všechny zaměstnance, že je možné přizvat zástupce odborové organizace k řešení sporů s nadřízeným.(možnost využití kanceláře odborů).

Odpověď vedení:  v smyslu ZP spory mezi zaměstnanci (tedy i podřízení nadřízení) je plně v kompetenci personálního ředitele závodu. Speciální případy se budou konzultovat se zástupci odborů v rámci projektu sociální zodpovědnosti podniku.


  1. 5. Lepší pracovní ochranné pomůcky.

Lehčí vzdušnější pracovní oděv (pro letní měsíce), Kvalitnější pracovní obuv (anatomické vložky). Při stání na 12 hodinové směně je nutno mít opravdu kvalitní obuv, nebo možnost si sednout (sedátka na lince). Nové výběrové řízení na kvalitní obuv. Možnost testování více druhů. Cena nesmí být pouze jediným kritériem. Akce Kardie na měření plochých nohou. Kvalitní boty mají delší životnost.

Odpověď vedení:  stanovení parametrů OOPP vychází z České legislativy. Testování vložek do bot, případně jiné obuvy příští měsíc – listopad 2015. Vzorky oblečení budou dodány příští týden od 12/10/2015 a konzultováno s odbory.


  1. 6. Ventilace vzduchu.

Preventivní údržba ventilačního systému. Možnost otevírat více stropní světlíky (letní měsíce). Přeměření ventilace v celém závodě. Jak chcete řešit odsávání ze strojů. Chemikálie ve strojích, špatná, nebo nedostatečná údržba. Žádost o měření kvality ovzduší + přeměření ventilace a klimatických podmínek.

Odpověď vedení :  kontrola S2.

Požadujeme aktualizovat kategorizaci prací. Požadujeme nákres celé firmy včetně strojů po plánované přístavbě nové haly. Jak se změní současné uspořádání firmy. Nastavit termíny a řešení problémů do konce září.

Odpověď vedení : Měření ovzduší  proběhne do konce roku 2015. Kompletní vyčištění ventilace v létě 2016. Do konce roku 2015 proběhne i propočet vzduchu na assy lince.