Dohoda na nové KS - Humpolec

Nová Kolektivní smlouva a Mzdový předpis

 

Vážení  kolegové.

Letošní vyjednávání (loňský rok) bylo zcela odlišné od jednání v minulých letech.

Na začátek několik důležitých faktů. Celý svět se ponořil do Covid krize. Automobilový průmysl na vlně elektrifikace a restrikcím ze strany EU už neběží, ale kulhá. O našem produktu, jako o produktu třetího tísíciletí, nelze mluvit už vůbec. Na konci roku 2019 a na začátku 2021 jsme bohužel museli propustit hodně našich kmenových zaměstnanců. Přes všechny tyto aspekty je nutno podotknout, že výkonnost a pracovitost našich zaměstnanců je úctyhodná. Proto chci osobně poděkovat všem, kteří si v této nelehké době zachovali zdravý rozum, veselou mysl a odvádějí skvělou práci. 

Centralizace rozhodování nabrala v naší firmě na rychlosti a bude třeba se vypořádat s touto změnou. Vyjednávání v České republice má své zákonitosti,     a jak se říká, vše souvisí se vším. Proto si osobně myslím, že při vyjednávání bylo dosaženo maximum možného v dané době a místě.

Nyní už přejdu ke konkrétním bodům KS a MP.

Každoroční navýšení bohužel nahradila nula a to pro všechny zaměstnance. Naše návrhy na inflaci, poté na nominálně 1000 Kč pro všechny zaměstnance vedení zamítlo. Celkově vzato naše mzdy se díky inflaci v příštím roce propadnou, navzdory zrušení superhrubé mzdy. Bude jistě zajímavé toto téma znovu otevřít na konci letošního roku. Další body, které odbory navrhovaly, vyžadovaly součinnost z Rakovníkem a Žebrákem. 

Navýšení nočního příplatku z 16 Kč na 20 Kč za hodinu. Tento bod při vyjednávání uspěl. Máme radost hlavně proto, že noční práce není nic jednoduchého a ocenění je důležité.

Snížení pracovní doby THP (D) zaměstnanců na jedné směně z 40 na 37,5 hodiny týdně. Tento bod neměl dlouhou podporu u našich kolegů a vedení tento bod dlouhodobě odmítá. Jen pro informaci. Jedna francouzká firma na základě dohody vedení a odborů zavedla 4 denní pracovní týden. (32 hodin). Hlavním důvodem je efektivita práce. My požadujem pouze změnu z 40 na 37,5. 

Navýšení odstupného o další 2 platy při senioritě 15 let také neuspělo.

Navýšení ceny jídla o inflaci. Zde proběhne navýšení pouze u zaměstnavatele o 2Kč základní jídlo (3 Kč- minutka). Zaměstnanec stále platí 10 Kč nebo 20 Kč.

Důležitým bodem byla změna pololetního bonusu. Zde po diskuzi došlo ke změně podmínek výplaty bonusu. Výše bonusu zůstává stejná a to 10000 Kč za pololetí.

Podmínky:    Při odpracování více jak 3 měsíců v daném pololetí náleží 100 % bonusu.

                     Při odpracování více jak měsíc a méně jak 3 měsíce náleží 50 % bonusu.

                     Při odpracování měně než jeden měsíc je bonus bohužel nula.  Tato podmínka se již částečně uplatňovala v minulosti.

Detaily v MP.

Jako kompenzace těchto podmínek navrhly odbory přidání bonusu na zdravotní péči. A to z 500 Kč na 1500 Kč ročně. U dělníků pracujících ve firmě více jak 10 let je tato částka 3000 Kč. Vedení tento bod schválilo.

Navýšení bonusu za ztížené pracovní prostředí (hluk) z 9 na 10 Kč odsouhlaseno.

Změna pracovní obuvi pro Valeo zaměstnance. V loňském roce proběhlo testování pracovních bot. Vítěz je 2x dražší než současná obuv. Tato obuv bude po podpisu smlouvy objednána a standardně nabízena našim zaměstnancům.  Tento bod je velkým vítěztvím zdravého rozumu nad financemi. Věřím, že tuto pozitivní změnu zaměstnanci ocení.

Bonus za 20 let ve firmě Valeo se podařilo nastavit na 40 000 Kč.  

Navýšení investice pro rok 2021 z 1 mil. korun na 3,2 miliónu korun. Tento bod na návrh zaměstnavatele odbory přijaly jako částečnou kompenzaci za navýšení platů. Věříme, že dokážeme společně tyto prostředky vhodně využít ve prospěch všech zaměstnanců..

Na závěr chci poděkovat všem odborářům, co projevují zájem o fungování naší organizace, protože oni jsou ti nejdůležitější.

Smlouvy po podpisu najdete na webu v sekci Kolektivní smlouva Humpolec.

Celý výbor děkuje za podporu i za cenné komentáře všech zaměstnanců.