Dámské šatny - zvýšení kapacity - Humpolec

 

Odborová organizace vydává toto stanovisko k problému dámských šatních skříněk.

Již od dubna tohoto roku odborová organizace upozornila vedení firmy na problém šaten.
Tento problém se částečně podařilo vyřešit u dámských šaten. Musíme zdůraznit, že pokud by se odborová organizace aktivně do tohoto projektu nezapojila a celý projekt dámských šaten nezaštítila, tak by tento projekt  nebyl spuštěn, nebo by zajisté skončil neúspěchem. Nesmíme opomenout významnou podporu ze strany EHS (sl. Popelková), která aktivně spolupracovala na celém projektu.
Po celozávodní dovolené odborová organizace předala dokumentaci, pravidla pro přidělování skříněk a počty volných míst. Dále jsme navrhovali řešení, které by v budoucnu mohlo pomoci vyřešit kapacitu dámských šaten.  Odborová organizace věřila, že HR si dokáže pohlídat něco tak jednoduchého jako jsou šatní skřínky pro nové zaměstnance.
Bohužel čas ukázal, že vedení není schopno systematicky a včas řešit problémy spojené s nástupem nových lidí. Až po zaplnění šaten a umístění nových skříněk na toaletu a do sprch. začalo vedení jednat o nových možnostech. Opět nebralo v potaz naše návrhy a snažilo se řešit situaci odebráním druhých skříněk operátorům obrobny.
Současná situace je už natolik závažná, že je nutno okamžitě přistoupit k řešení problému.
Odborová organizace souhlasí s přidáním jedné dvojřady šatních skříněk do stávajících šaten a tím navýšit kapacitu pro nové zaměstnance. Tento souhlas je však podmíněn okamžitým a systematickým řešením problému a připravením plánu, jak tento provizorní systém napravit.
Chceme nejen řešit problém dámských, ale i pánských šaten.
Doufáme, že tento náš vstřícný krok vedení společnosti ocení a o to víc bude na problému spolupracovat.
S pozdravem Miloš Král