Čtvrté kolo vyjednávání o MP - Humpolec

Vyjednávání o novém mzdovém předpisu pro rok 2012

Čtvrté  jednání

Zápis ze dne 9.12.2011 s vedením o kolektivní smlouvě

Přítomni:  Michel Serre, Denis Paris, Milan Tichai, Jindřich Krejča, Král Miloš, Syrovátka Petr, Kameníková Miroslava

 

Předmět schůze:  Pan Michel Serre vysvětloval současnou ekonomickou situaci podniku. Dále se probírali klíčové otázky ohledně přidávání v příštím roce (viz body)

Mzdový předpis:

 1. Účinnost mzdového předpisu (od –do)  -   souhlas s návrhem odborů. (bod 1a)
 2. Bod 1. a 11.  mzdového předpisu -     oprava (pro všechny kmenové)
 3. Zvýšení příplatků za odpolední a noční směnu. – vedení nesouhlasí s navýšením. zůstává původní návrh
 4. Příplatek za 12 hodinovou směnu v KS – schváleno.     (bod 2.3)
 5. Navýšení příplatku za práci v sobotu – vedení nesouhlasí s navýšením sobotního příplatku zůstává původní návrh
 6. Zvláštní odměny-zvýšená taxa pro cestovních náhrad při pohotovostích. – schváleno.
 7. Zvýšení odměn při pracovních jubileích-vedení s odborou organizací připravilo nový návrh, který byl schválen
 8. Periodicita odměn při pracovních jubileích-zrušeno
 9. Náhrada mzdy při pracovní neschopnosti-vedení s odborou organizací připravilo nový návrh, který byl schválen 3 dny pracovní neschopnosti za 6 měsíců nemá vliv na VPS bonus.
 10. Bod 5.1.  mzdového předpisu – schváleno.
 11. Navýšení mzdy pro rok 2012 o 8%. Navrhovaná částka vychází z inflace 3,5% + navýšení z produktivity práce – vedení předložilo návrh 3%, Vedení nadále požaduje oddálit toto přidání až k 1.4.2012. Odbory předložili nový návrh, který sice souhlasí s 3% od ledna, ale zároveň požadovali další benefity pro zaměstnance od 1.7.2012 podle speciálních kritérií. (polyvalence atd.) Tyto možnosti se budou řešit v příštím kole vyjednávání.
 12. Výjimky pro zvyšování platu. (přidání v posledních 4 měsících) – odsouhlasena úprava textu. Přesná formulace bude stanovena 9.12.2011.
 13. Rozdělení zvýšení platů na dělníky a THP- bude se projednávat současně s navýšením mzdy pro rok 2012. (bod 11)  Vedení nejdříve souhlasilo se stejným navýšením pro dělníky a THP, ale později toto bylo dementováno a požadováno rozdělení procent u THP ponechat podle výsledků ročního pohovoru. Dle názoru odborů je toto diskriminační, neboť se nejedná o navýšení platu, ale pouze částečné pokrytí inflace.  O tomto bodu se bude jednat v úterý.

 

Návrh na příští setkání   :         13.12.2011       ? hod.