Akce odborů 27.11.2023 - Humpolec

V případě zájmu o účast na tuto demonstraci prosím neprodleně

kontaktujte výbor ZO pro další pokyny.