6 noční - Humpolec

Nařizování 6 noční  !!!

Množí se dotazy ohledně 6 noční směny. Proto jsem se rozhodnul, že opakování je matka moudrosti a ještě jednou zde vysvětlím detaily.

(1) Práci přesčas je možné konat jen výjimečně. (neznamená to pravidelně.)
(2) Práci přesčas může zaměstnavatel zaměstnanci nařídit jen z vážných provozních důvodů, a to i na dobu nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami, popřípadě za podmínek uvedených v § 91 odst. 2 až 4 i na dny pracovního klidu. Nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce.
(3) Zaměstnavatel může požadovat práci přesčas nad rozsah uvedený v odstavci 2 pouze na základě dohody se zaměstnancem.

Co to znamená ?      6 noční se nedá nařídit. Nikdo Vás nemůže nutit jít na 6 noční. Pokud vás vedoucí požádá je na vašem zvážení, zda půjdete nebo ne !!!

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat.