Report firmy Syndex o Valeu - EPR

Expertní poradenská firmy Syndex vypracovala zajímavý report o firmě VALEO.

Detaily této zprávy můžete najít v dokumentech ke stažení ..........

 

Jsou cíle do roku 2015 reálné?Příznivý vývoj...Objem zakázek roste oproti očekávání rychleji (14,9 mld. eur ve srovnání s 12,5 mld. eur plánovanými původně na rok 2011).Skupina tak začíná těžit ze zaměření na výrobky s vyšší přidanou hodnotou.Provozní výsledky hospodaření jsou dobré.Skupina má dostatek finančních rezerv na investice6.Přechod na kapitálově méně náročný model umožní skupině optimalizovat investice a lépe využívat stávající výrobní kapacity a v některých případech i přizpůsobit výrobu v Evropě, např. přechodem na výrobu výrobků s vyšší přidanou hodnotou.... ale pod stále větším tlakemInvestice do evropských závodů ale klesají (50 až 60 % investic bylo uskutečněno na rozvíjejících se trzích). Pokud nebudou zahájeny nové projekty, hrozí některým závodům (např. Angers nebo Dijon) v příštích letech uzavření výroby.Ani za situace, kdy významně roste objem zakázek, je kladen velký důraz na vývoj nových technologií v součástech pro automobilový průmysl a existuje velký počet poskytovatelů služeb v rámci týmů výzkumu a vývoje skupiny Valeo, nemusí plánovaný nábor nových techniků ještě znamenat, že se pozice projektových týmů do budoucna skutečně upevní.Investice skupiny Valeo do výzkumu a vývoje ostatně sice rostou, ale zároveň je sledována jejich optimalizace. To znamená, že se funkce výzkumu a vývoje přesouvají do rozvíjejících se zemí s cílem podpořit rozvoj těchto trhů, ale nejen jich. Ve hře je tak budoucí rozložení funkcí výzkumu a vývoje skupiny.Potvrzení, že se skupina hodlá zaměřovat na inovace využitelné v masovém měřítku (vývoj hybridního pohonu, Peopled apod.), se však zatím nijak zvlášť neodráží v intenzivnější spolupráci na projektech s odběrateli. Je tak možné, že náklady na vývoj nových technologií nepřinesou zvýšení obratu hned.6