ERZ - Hlasování o nové směrnici - EPR

Hlasování Evropského parlamentu o směrnici ERZ: VYHRÁLI JSME

 

Vážení kolegové,

 

VYHRÁLI JSME!

Zpráva poslance Evropského parlamentu Dennise Radtkeho o směrnici o ERZ byla přijata beze změny, což znamená, že zahrnuje naše odborové požadavky na silnější práva pro ERZ!

 

Výsledky hlasování (viz v příloze výsledky hlasování členů EP podle jmen):

  • 385 pro
  • 118 proti
  • 99 zdrželo se

 

To je velká výhra pro odbory a zdroj naděje pro všechny naše členy v +650 ERZ, které koordinuje industriAll Europe!

 

Text Dennise Radtkeho  obsahuje několik návrhů na zlepšení, včetně:

  • výzvy k účinným a odrazujícím peněžním i nepeněžním sankcím
  • požadavku, aby členské státy povolily žádost o vydání předběžného příkazu k pozastavení rozhodnutí vedení společnosti, pokud nejsou dodržována práva na informace a konzultace;
  • jasnější definice nadnárodních záležitostí s přihlédnutím k potenciálnímu dopadu problému, úrovni řízení a zastoupení a rozhodnutí předpokládaného v jiném členském státě, než ve kterém budou účinky pociťovány;
  • potřeby zajistit účinný přístup ke spravedlnosti pro ERZ a zvláštní vyjednávací orgány;
  • minimálně dvě zasedání ERZ ročně;
  • jasnější harmonogram jednání SNB;
  • právo ERZ a SNB na pomoc ze strany zástupců odborů.

 

Členské státy mohou kromě zástupce odborů omezit financování pouze na jednoho odborníka.

Práva ERZ na informace a konzultace jsou zásadní pro ochranu pracovníků, podporu demokracie na pracovišti a zajištění dlouhodobé udržitelnosti společností a veřejných služeb.

 

Společná tisková zpráva: https://news.industriall-europe.eu/Article/849