Měsíční mítink s vedením Valeo - Rakovník

Zápis z měsíčního mítinku s vedením Valeo

Datum: 20.9.2018

Zúčastnění:  V.Sommer, J.Drahorád, R.Bludský, L.Bidrman , M.Hrouda, H.Kosová, J.Gajdoš, A.Pavlík,L.Onušková, L.Dvořák, L. Budinská

 1. Výsledky měsíce srpna THS

• 0 pracovních  úrazů s následnou pracovní neschopností

• Úroveň absence: 1,75 %

• Produktivita operátorů: 77,6 %

• Využití strojů v době, kdy jsou k dispozici: 86,6,%

• Poměr skladových zásob vs. roční obrat: 2,8 %

• Spolehlivost dodávek zákazníkům: 100%

• Index nákupu: 97,2%  

• Zákaznické reklamace:17.713  ppb

Vzhledem k výsledkům kvality nebude vyplacen IB bonus. Výhled pro ukazatel kvality na září je z hlediska splnění dobrý.

Prodeje za červenec a srpen byly o 3% nižší než rozpočet a o 17% nižší oproti roku 2017.

Na prodejích se odráží problémy s homologací vozů VW a problémy s výrobou nových převodovek v PSA. Výhled na září je -14% oproti rozpočtu a -19% oproti roku 2017.

V Q4 budou chtít VW i PSA dohnat propad ve výrobě, proto nyní nabíráme víkendové týmy na MQB.

VALEO koupilo nový pozemek od společnosti BRANO, momentálně se vyřizuje zápis do katastru. V polovině ledna bychom měli začít výstavbu haly H5. Dokončení předpokládáme v září 2019.

 

 1. Výsledky měsíce srpna CDA

• 0 pracovních úrazů bez následné pracovní neschopnosti

• Úroveň absence: 1,1 %

• Produktivita operátorů: 64,5 %

• Využití strojů v době, kdy jsou k dispozici TRP: 67,05%

 • Poměr skladových zásob vs. roční obrat: 3,57 %

• Spolehlivost dodávek k zákazníkovi:99,7 %

• Index nákupu: 96,1%

• Zákaznické reklamace: 2.888 ppb

 

IB za měsíc srpen bude vyplacen. Proběhla inventura s velmi dobrým výsledkem.

Úroveň prodejů odpovídá roku 2017, ale je za rozpočtem. Srpnové prodeje byly oproti rozpočtu nižší o 17%, výhled na celý rok je aktuálně 6,4 % za rozpočtem.

Pokračuje stavba haly H6. Dokončení střechy plánujeme na 20. listopadu, v prosinci bude dokončena hrubá stavba. Aktuální zpoždění stavby je 5 týdnů ( hlavně díky přeložce vysokotlaku plynu). Nový termín na dokončení hrubé stavby je 17.1.2019 a finální dokončení je plánováno na 15.2.2019. Stěhování plánujeme zahájit po jarních prázdninách na začátku března, termín bude postupně upřesňován .

 

 1. Otázky od odborové organizace

 • Náborový bonus: obsazování pozic CDA, hlásili se naši zaměstnanci, vybrán prý byl člověk z venku, důvodem prý je, že p. Kindl obdrží náborovou odměnu ve výši 20.000 Kč, naši zaměstnanci si myslí, že jsou tímto bonusem eliminováni.

       Manažeři nemají na tento bonus nárok. Panu Kindlovi nikdy nebyl bonus vyplacen.

 

 • Změna leautu CKD: v prostoru kde se nyní nachází bude už od podzimu zima, tak jako tomu bylo v předchozích letech, nyní je CKD posunuto blíže k rampám, budují se nové linky v tomto prostoru.

Problém je že:

u ramp č.1 a č.2,  částečně nefunkční tepelné clony,

boční rychloběžná vrata jsou jednoduchá, bez clony,

V roce 2016 bylo přislíbeno, že bude přidána výměníková stanice, aby se dohřívala voda do vratových clon a sahar nad linkou A9 a CKD. Pak jsme obdrželi informaci, že se tak stane s výstavbou nové haly, bohužel zase nic.

Jaký je plán, aby se neopakovaly problémy se zimou?

CKD je mimo průvan + vybudujeme stěnu z KLT, tím vznikne odstínění od prostoru příjmu. Lze umístit i infrazářič.

Linky BMW se přesunou do haly po CDA ( výroba bude zahájena až v létě 2019, takže máme dostatek času a letos v zimě zde nebude žádný problém ). Linky MEB budou řešeny příští rok, SOP je listopad 2019.

 

 • Pozdní proplácení cestovních náhrad, závod Rakovník a RD Praha

 1. proč to trvá tak dlouho?

 2. jaké jsou výplatní termíny?

 3. je možnost vybavení platební kartou?

 4. dorovnávání mezd (např. dle mezd Německa), pokud jsou testovací řidiči RD, dlouhodobě v zahraničí?

 

Všichni zaměstnanci si mohou požádat o kartu AMEX. Dále je možné si požádat o zálohu na služební cestu.

Dorovnání  mezd se na služební cesty testovacích řidičů nevztahuje

 

 • Agenturní zaměstnávání KS bod 2.2

v tomto bodě máme právo spolurozhodování - o rozsahu agenturního zaměstnávání a to se neplní

přicházíte za námi až z hotovou věcí! Bulhaři se chlubí, že za práci dostanou 1000 Euro

a dostanou zaplacené bydlení??!

        O nutnosti zaměstnání zahraničním pracovníků jsme odborovou organizaci informovali. HR zajistí

detailnější informovanost, pokud budeme v budoucnu další cizince nabírat. Momentálně máme 2 týmy Bulharů na montáži a testujeme možnost zaměstnávat Ukrajince. Momentálně jich máme v celém závodě 9.Bulhaři mají kompenzované ubytování v prvních 3 měsících, potom pouze z části. Bez této podpory není možné zahraniční pracovníky sehnat. Mzdové podmínky jsou stejné jako u CZ zaměstnanců.

 • Návrh na rozšíření dopravy (Rakovník jako MHD, příp. další linka)?

Možnost svozové dopravy po Rakovníku zvažujeme, bude řešeno ve spolupráci s oddělením nákupu. HR připraví mapu, kde naši zaměstnanci bydlí a zvážíme možnost rozšíření svozové dopravy z dalších lokalit.

Zapsala: H.Kosová